ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar
  2. Sözleşmenin Konusu
  3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  4. Sözleşmenin Feshi
  5. İhtilaflerin Halli
  6. Yürürlük